Mezi první skupinu služeb, patří služby veřejné, hrazené ze státních či místních rozpočtů. To jsou služby policie, hasičů a dalších záchranných sborů. Celkově mají pro každého velmi důležitou roli, kterou zachraňují majetek i životy a zdraví. Jsou nutností v každé společnosti. Další veřejnou službou jsou vojenské útvary, které se starají o bezpečnost státu oproti státům jiným. V případech, kdy dojde k nějakému neštěstí, například k povodním, pomáhají tyto útvary se záchranou lidských životů i majetků, odklízením následků atd.
hasiči v akci
Další skupinou služeb, jsou služby zajišťující nám potravin v obchodech, tedy služby obchodní, služby osobní pro údržbu a zkrášlování našich těl, služby řemeslné, které nám poskytují dělníky a opraváře v různých oblastech pro automobily, naše domy, životní prostředí atd. Služby jsou i výrobní, kde produkují určité komodity, jako například teplo a elektřinu pro naše domovy i s jejich distribucí. Hojně jsou využívány služby dopravní jak pro osoby, tak pro doručování věcí. Osobní služby zajišťují nejen zkrášlování a údržbu našich těl, ale také různé tělesné potřeby, asistenční služby pro osoby, úpravy našeho oblečení na míru a spoustu dalších věcí. Jistě se každému nějaké služby objeví v myšlenkách.
Využívání služeb je běžně zpoplatněno, podle výkonu, či podle jednotlivých služeb. Proč? Protože i osoby, které ostatním poskytují služby, potřebují mít finanční příjmy, pro zajištění potřeb svých, i svých rodin. Jeden člověk služby nabízí a prodává, jiný je kupuje, vybírá si z nich a služby využívá.
číšník s tácem
Specifickou vlastností služeb, je jejich pomíjivost, jejich vlastnosti a to, že jsou spotřebovávány v okamžiku svého vzniku. Další vlastnosti služeb je jejich tvárnost a přizpůsobení se potřebám kupujícího služeb.  Služby jsou běžně nutnou a potřebnou komoditou, kterou využívá někdy během svého života snad každý člověk.

4.6/5 - (5 votes)