Není tomu tak dávno, co prakticky v každém paneláku bylo bytové družstvo. To se staralo prakticky o vše, co bylo na domě jako takovém potřeba. Ta však postupem času zmizela, a nahradila je společenství vlastníků jednotek, zkráceně SVJ.

To funguje v podstatě na podobné bázi, kdy se rozhoduje o tom, jak bude nakládáno s prostředky, které do něj jednotliví členové vloží. Samozřejmě ani toto není ideální forma, avšak je v současnosti asi tím nejlepším, co máme k dispozici.

\'nápis

Faktem totiž je, že každý dům, který má více bytů, potřebuje určitou správu. Týká se to samozřejmě především paneláků, ale i ostatních. Je totiž nutné starat se i o společné prostory a vnější část domu. A je jasné, že každý z nájemníků chce mít slovo – koneckonců, oni zde bydlí, a je jasné, že se jich to dotýká.

I to je důvod, proč musí mít každé SVJ stanovy Home Partner, ve kterých jsou dány přesné postupy. V naprosté většině případů se o těchto věcech rozhoduje hlasováním. K tomu je však potřeba, aby byl na schůzi přítomen dostatečný počet členů. A právě stanovy nám řeknou, kolik jich musí být.

Je jasné, že každý dům má jiný počet bytů, a že tedy bude celkově jiný počet hlasů. Každý byt, reprezentovaný svým majitelem či majiteli, má totiž jeden hlas. Je tedy nutné určit, kolik jich je potřeba, aby bylo usnesení platné.

zmatek v paragrafech

Také je potřeba stanovit pravidla v případě, že majitel svůj byt pronajímá. Za jakých podmínek může hlasovat nájemce, a kdy je nutné, aby byl skutečně přítomen sám majitel? To vše je nutné předem stanovit a dát na papír, aby dané rozhodnutí později nebylo možné napadnout.

Je tedy vidět, že stanovy jsou skutečně důležitou součástí celého procesu. Každý, kdo do SVJ daného domu vstupuje, by se s nimi měl předem důkladně seznámit, aby později nebyl překvapen. To je totiž základ pro klidný a spokojený život v daném bytě.