Pečovatelská služba– je typ sociální služby, která společensky znevýhodněným lidem pomáhá zlepšit kvalitu života. Pečovatelé dojíždějí za svými klienty do jejich domovů a služba je pak prováděná v jejich přirozeném prostředí. Pečovatelská služba v kombinaci s domácí ošetřovatelskou péčí je nejvíce vyhledávaný model, který v současné době využívá mnoho zdravotně postižených spoluobčanů či seniorů. V případě zájmu o tyto služby se mohou sami, nebo jejich rodinní příslušníci, obrátit na Církevní organizace, které jsou zkušenými poskytovateli sociálních služeb. Nebo nestátní neziskové organizace, které fungují na bázi obecně prospěšných služeb a motivuje je především filantropie. Pečovatelskou službu je rovněž možno domluvit přímo s fyzickou osobou, která tuto službu nabízí.
Pohled na Domov důchodců
 
Stacionář– vyhledávaný lidmi, postiženými sníženou soběstačností. Ať už z důvodů stáří, zdravotního postižení, chronickým či duševním onemocněním. Docházet do něj je možno každodenně z domova. Nebo týdenně i s ubytováním. V těchto týdenních stacionářích jsou pro jeho klienty zajištěné tyto služby: poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu s dalšími osobami, vzdělávací a výchovné činnosti. K dispozici jsou i chráněné pracovní či terapeutické dílny, které nabízejí programy i pro návštěvníky a rodinné příslušníky.
 Matka s dcerou
Domov důchodců pro osoby se zdravotním postižením– zajišťuje sociální službu všem, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při základních potřebách hygieny, oblékání či stravování. Jedná se o službu poskytovanou ve veřejném zájmu. Jejím cílem je usnadnit a zkvalitnit všem dlouhodobě nemocným či přestárlým osobám život. Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením bývá financován ze státního rozpočtu. Prostřednictvím dotací a grantů. Za jednotlivé služby a péči si přispívají sami uživatelé.