Každá firma potřebuje způsob, jak svým zákazníkům jasně a přehledně sdělit, jaké produkty nabízí a co je jejich součástí. To platí i pro ty, které poskytují nejrůznější služby. Jako příklad zde mžeme uvést firmy, poskytující optimalizace internetových stránek pro vyhledávače, což je metoda známá také pod svou anglickou zkratkou SEO, ze slov Search Engine Optimalization.

Jistě, zde se nám to může zdát zvláštní, avšak jen do chvíle, než si uvědomíme, že se tato metodika skládá z mnoha dílčích procesů, které je možné přizpůsobit situaci klienta. Je tedy nutné, aby zákazník znal ceny jednotlivých částí procesu, a mohl se tak rozhodnout, které z nich a v jakém množství bude chtít implementovat.

seo3

K tomuto účelu může posloužit SEO katalog SEOLight. Podobně jako u jiných firem, i zde se jedná o seznam jednotlivých produktů s jejich přesným popisem a jednotkovou cenou. Co bychom zde ale měli najít, abychom si dokázali skutečně udělat přesnou představu, a správně si vybrat?

V první řadě je to název daného produktu. Zde je potřeba přesná specifikace, aby nemohlo dojít k záměně. V případě optimalizace webových stránek pro vyhledávače to může být například „analýza klíčových slov“.

seo10

Následovat by měl přesný popis produktu a jeho specifikace. Ten by však měl být stručný a neměly by zde být zbytečnosti, které zákazník vědět nepotřebuje. Pamatujme, že jednoduchost a přehlednost je klíč. U již zmíněné analýzy klíčových slov to může být stručné vysvětlení, o co se vlastně jedná, aby si zákazník mohl udělat představu, zda ji skutečně potřebuje.

Dále je to jednotková cena, samozřejmě jak s DPH, tak bez něj. Jako příklad můžeme u SEO uvést podpůrné články. I ty jsou důležitou součástí celého procesu, ale zákazník si musí být schopen vybrat, kolik jich chce nechat napsat.

Jak je vidět, katalogy musí obsahovat poměrně značné množství informací, které musí podat jasnou, srozumitelnou a přehlednou formou. Jen tak mohou plnit svůj účel.