Elektronická evidence tržeb je v České republice zavedena již několik let. Konkrétně od roku 2016. Hlavním důvodem zavedení bylo předcházení krácení daní. To znamená, že každý obchodník musí evidovat tržbu, která se odesílá finanční správně. Pokud by nebyla zaevidována, hrozí podnikateli nemalé pokuty. Obchodníci jsou povinni vystavit účtenku neboli daňový doklad do 48 hodin od prodeje zboží a služeb. Zavedení elektronické evidence tržeb probíhalo v několika vlnách.
nakupování na eshopu
První vlna v roce 2016, konkrétně v prosinci, se týkala všech podnikatelů ve stravovacím a ubytovacím sektoru. Veškeré restaurace, hotely, penziony a další podniky tohoto typu museli mít k danému datu nainstalované zařízení potřebné k evidenci svých tržeb. Také je nutné, aby obchodníci spolupracovali s finanční správou, která zpřístupňuje identifikátory k nastavení tohoto systému. První vlna zavedení se setkala i s negativním dopadem. Mnoho podnikatelů ukončilo svou činnost, neboť systém zavedení byl pro ně finančně náročný a mohl by ohrozit obchod. Ale například pro úspěšné restaurace a hotely to byl velký zásah do finanční stránky podniku. Druhá vlna elektronické evidence tržeb byla spuštěna v březnu 2017 a týkala se maloobchodního a velkoobchodního prodeje. Zde byly především velké požadavky na IT techniky. Velké obchody, prodávající koncovým zákazníků se to téměř nedotklo, co se týče finanční stránky. Naopak některé menší obchůdky, byly nuceny ukončit podnikání, opět z důvodů velkých nákladů. V případě založení podnikání bylo nutné počítat s dalšími finančními výdaji než doposud. Což mnohdy i odradilo začínající podnikatele. Třetí vlna eet a současně i čtvrtá se plánuje na květen příštího roku. Nevyhnou se jí především lékaři, účetní, právníci nebo činnosti veterinární.
nákupní park

Eshopy a elektronická evidence tržeb.

V případě eshopů, je zavedení evidence povinné, pokud přijímá platby v hotovosti. Jestliže zákazníci platí pouze bezhotovostně nebo na dobírku dopravci, není nutné toto evidovat. Ovšem je důležité si dát pozor, aby přepravní společnost přijaté peníze od zákazníka vyplácena eshopu také bezhotovostně.