Bydlet v paneláku nemusí nutnÄ› znamenat bydlet Å¡patnÄ›. StaÄí jen zmodernizovat to, co se pÅ™ežilo. Ideální by bylo provést modernizaci vÅ¡ech prostor. Ale pokud tak daleko jeÅ¡tÄ› nevidíte, zaÄnÄ›te tím, co vás pálí nejvíc. Kuchyň a koupelna. To jsou místa, na kterých je nejvíc vidÄ›t, jak jim doba utekla. Modernizace umakartové panelákové koupelny není žádnou kosmetickou úpravou ale razantním Å™ezem, který pomůže vytvoÅ™it dokonalé hygienické zázemí. Rozumné je nechat tuto akci na odbornících. Pod jejich taktovkou se doÄkáte jen příjemných pÅ™ekvapení.

Jeden z nejpalÄivÄ›jších problémů

SídliÅ¡tÄ› naÅ¡ich mÄ›st jsou Äasto místa plná zelenÄ›, dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥, Å¡kol, Å¡kolek a nákupních center. O bydlení v panelových domech je zájem stále. Paneláky proÅ¡ly dokonalou modernizací a vypadají k svÄ›tu. Bylo by jeÅ¡tÄ› potÅ™eba, aby se Äas nezastavil po pÅ™ekroÄení prahu. Jestli i za vaÅ¡imi dveÅ™mi vládne reálný socialismus, tak by rozhodnÄ› stálo za to se tÄ›chto pozůstatků zbavit. Jedním z nich je umakartová koupelna. Nevzhledné a nehostinné místo pro osobní hygienu. Vaší záchranou je rekonstrukce bytového jádra. S profesionály bude mít rychlý průbÄ›h a dopadne na jedniÄku.