Za zmíněným účelem, tedy aby si člověka všimli ti, jež chce oslovit nebo kontaktu s nimiž se nikterak nebrání, se člověk prezentuje zpravidla na internetu. Jistě, mohl by se prezentovat i v tisku, na po okolí rozvěšených letácích, v rozhlase nebo v televizi, ovšem ve srovnání se všemi zde právě zmíněnými alternativami má internet nejednu více než významnou přednost.

dívka u eshopu

Pokud by se člověk prezentoval v podobě inzerce v tisku nebo televizní či jiní reklamě, nedoplatil by se. A stejně by hravě unikl lecčí pozornosti, protože ne každý sedí v době reklam u televize a ne každý je bedlivě sleduje a dělá si poznámky, a co se novin týče, může je kdekdo před přečtením právě toho konkrétního článku použít na zátop nebo k ještě nedůstojnějšímu účelu. A co se vyvěšování letáků týče, mohl by na to člověk doplatit ještě i mastnou pokutou a dalšími potížemi, pokud by je připichoval či vylepoval na místech k tomu neurčených.

Kdežto na internet si můžeme napsat cokoliv, umístit to kamkoliv a zpravidla si můžeme být jisti, že to tam nějakou dobu levně nebo dokonce zdarma vydrží a lidé se k tomu budou moci kdykoliv vracet.

A tak se mnozí z nás na internetu prezentují. Tu tak a tu onak, ale prezentují. Někdo tam vyvěšuje obrázky, někdo tam zanechává svou stopu v podobě textů, jež jsou špičkové kvality stejně jako ostudné úrovně. Můžeme si tam psát a jinak tvořit vše, co si zamaneme, pouze s rizikem toho, že nejsme-li právě vlastníky onoho svého kousku virtuálního prostoru, může nás ten, komu ten prostor patří, kdykoliv nemilosrdně smazat a případně i zabránit tomu, abychom mu tam ještě někdy v budoucnu páchli.
ruka na klávesnici

Tím, že se vystavujeme na internetu, tu více a tu méně vejdeme ve známost. Občas si nás všimne jenom tu a tam někdo, dost možná i jenom náhodou a lhostejně, někdy vzbudíme ohromný zájem. Někdy i zájem zvaný netušený. Možná i doslova.

A abyste onoho „netušeného“ zájmu později nelitovali, varuji vás. Dříve, než na internet něco vyvěsíte, přemýšlejte. Protože nikdy nevíte, kdo vás právě sleduje. A když to později zjistíte, může být už pozdě.