Aniž bychom si to uvědomovali, jsme v podstatě obklopeni počítači. Najdeme je prakticky všude, i na místech, kde je nečekáme. Typickým příkladem může být lednička, ovšem i zde ty nejnovější modely čip obsahují. Ten pomáhá řídit teplotu a upozorňuje nás, pokud ji například necháme příliš dlouho otevřenou.

 

O tom, že se na nich stáváme závislými, není příliš pochyby. Stačí si jen uvědomit, kolik z nás by se dnes již dokázalo bez internetu a počítače celkově obejít, ať už v osobním či pracovním životě. Koneckonců usnadňuje život i pokladním, které díky němu nemusí počítat, kolik mají zákazníkovi vrátit.

 

moderní počítač

 

Zde však narazíme na otázku, zda je tento vývoj postupuje skutečně tím správným směrem. Není totiž pochyb, že počítače přináší spoustu výhod, a navíc kolem sebe mají i auru neomylnosti. Navíc asi každý potvrdí, že nám život rozhodně usnadňují. Proto se nabízí otázka, zda mají také nějaké nevýhody. Přeci jen, jak se říká, nic není dokonalé.

 

A je pravdou, že zde nějaké najdeme. V první řadě je to jejich složitost pro ty, kteří příliš nerozumí moderní technologii. Zvláště ty informační se v poslední době vyvíjely tak rychle, že s nimi starší generace často nestíhá držet krok. Proto je také nejsou příliš schopni pochopit, natož ovládat. To zvyšuje generační propast, která se vytváří.

 

počítač dnes najdeme i v mobilu

 

Opominout nelze také fakt, že tyto přístroje jsou náročné na elektřinu. To platí zvláště na místech, kde běží prakticky celý den, jako jsou například kanceláře, ale třeba i pokladny v supermarketech. Tím zvyšují nejen finanční náročnost, ale i spotřebu elektřiny, a tedy i paliv k její výrobě.

 

V neposlední řadě je pak nutné zmínit jejich napadnutelnost, zvláště pokud jsou zapojeny do sítě, což v dnešní době platí o naprosté většině. Může tak snadno dojít ke krádeži a zneužití citlivých údajů, a to i v případě, že používáme nutná bezpečnostní opatření.

 

Navzdory tomu všemu však platí, že výhody dalece přesahují nad nevýhodami. A tak domu bude nejspíše i nadále.