Vzpomeňme si třeba na všeobecně známou zdařilou českou komedii ‚Co je doma, to se počítá, pánové‘. Kolik jenom se jejím hlavním hrdinům sešlo pětikorun od důvěřivých Nováků! A to vlastně stačilo jenom podat si jediný šikovný inzerát.
A teď si představte, kolik by si dnes vydělal takový podnikatel, kdyby se mu podařilo dostat třeba i jenom zanedbatelnou částku od všech lidí, kterým je společné jejich brouzdání se po internetu! Kdyby každý takový učinil u jednoho podnikatele třeba i jenom jednu jedinou objednávku, mohl by se takový podnikatel doslova topit v penězích.
webový prohlížeč
Ovšem je nasnadě, že aby k tomu došlo, je třeba takovou širokou internetovou veřejnost přesvědčit, aby se k oné objednávce rozhoupala. Což znamená pořídit si internetovou stránku, na níž by se daly podnikatelské aktivity náležitě prezentovat. Což není o mnoho složitější než onen filmový Novákovic inzerát. Ovšem je také třeba, aby veřejnost onu internetovou stránku vůbec našla. A to už je daleko tvrdší oříšek.
Protože na internetu je podobných nabídek celá řada a navíc se tyto ještě ukrývají v učiněné záplavě všeho možného dalšího. Takže najít právě tu stránku, o kterou jde, je nejednou zapeklitý problém. A to i navzdory tomu, že dnes už na internetu nestřílíme naslepo, že nám tam pomáhají všemožné vyhledávače.
malovaná holka
Protože je skutečným klíčem k úspěchu jenom tehdy, zobrazuje-li se na předních pozicích ve vyhledávačích. Tam, kam zpravidla nahlížejí ti, kdo něco hledají. Protože není v ničích silách prohlédnout si vše, co se na internetu nabízí, a tak lidé vesměs nahlédnou jen do prvních odkazů, vyberou si tam to, co potřebují, a tím to pro ně hasne. A ten, kdo se prezentuje na nějakém tom vzdálenějším místě, má zkrátka smůlu.
Chce-li náš podnikatel tuto neradostnou situaci zvrátit, nemá vlastně nic moc na výběr. Buď může rezignovat, nebo požádat o pomoc specialisty na SEO. Tedy na to, co souvisí s optimalizací té které webové stránky.
Protože k tomu, aby se internetová stránka přesunula na atraktivnější vyšší post, musí být tato náležitě upravená, musí mít kvalitní obsah a být pravidelně aktualizována, musí na ni směřovat odkazy na jiných místech, a kdo ví, co všechno ještě.
Teprve je-li toho dosaženo, je úspěch na spadnutí.Úspěch spočívající ve vyšší návštěvnosti a tudíž i větší pravděpodobnosti, že se zájemci na tuto stránku dostanou a změní se v zákazníky.
Jichž je na internetu potenciálně víc než dost. Celosvětově prý přes dvě miliardy.